Algemene voorwaarden, betaling en annulatie.

Definities:

In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

  • de Deelnemer: de persoon die aan het groepstract en/of workshop en/of opleiding deelneemt.
  • Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots: de natuurlijke persoon Charlotte Pots.
  • Opleiding/ Workshop/Groepstraject: alle opleidingen die onder naam van Diabeteslifstylecoach worden gegeven, waaronder: trainingen, workshops, cursussen, pratica, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennisen of vaardigheden.
  • Website: www.diabeteslifestylecoach.be

Bedenktermijn:

De Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van het groepstraject en/of workshop en/of opleiding wordt gesloten, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de start van het groepstraject en/of workshop en/of opleiding en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

De Deelnemer kan geen gebruik maken van zijn recht op herroeping (zoals voorzien bij artikel VI.47 WER):

§  bij het beginnen online downloaden van digitale inhoud/opleidingsmateriaal.

§  de geleverde goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de deelnemer of zijn aangepast op uitdrukkelijke vraag van de deelnemer/inschrijver.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots en de Deelnemer.

Inschrijvingen & facturering:

Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots kan de Deelnemer aanmelden via een digitale inschrijvingsformulier op de website www.diabeteslifestylecoach.be.

Na ontvangst van het digitale inschrijvingsformulier door Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots ontvangt de Deelnemer een factuur die als bevestiging van inschrijving dient.

Indien het groepstraject vol zit, zal Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots de Deelnemer daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De Deelnemer kan dan overgeboekt worden naar een andere opleiding/groepstraject en/of workshop.

De facturering dient binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding door Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur.

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld door Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots.

Het opleidingsmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Annulering:

Je kunt je inschrijving schriftelijk aangetekend annuleren binnen de 14 kalenderdagen na besteldatum.

Inschrijvingskosten worden in geen geval gerestitueerd.

Wanneer je je inschrijving en reservatie tot deelname aan het seminar en/of workshop en/of groepstrajcet annuleert, minder dan één maand vóór de datum waarop het seminar en/of de workshop en/of groepstrajcet plaatsvindt zal je geen recht hebben op terugbetaling van de door jou betaalde factuur gelet op de intussen blootgestelde organisatiekosten, tenzij dat je je laat vervangen door een andere deelnemer.

Indien Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots om welke redenen dan ook, een seminar en/of workshop en/of groepstrajcet dient te annuleren, wordt het inschrijvingsgeld op eerste verzoek van de inschrijven terug betaald, hetzij dat de inschrijven verkiest dat het inschrijvingsgeld wordt gebruikt ter bevestiging van deelname aan een later seminar en/ of workshop en/of groepstraject.

Bij onvoldoende deelname aan een seminar en/ of workshop en/of groepstraject kan Diabetescoach Charlotte Pots de opleiding annuleren. Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots zal de Deelnemer hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

Klachten:

Klachten met betrekking tot de opleiding of het opleidingsmateriaal, dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen de 8 dagen na levering te worden meegedeeld aan Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.

Bijzondere bepalingen:

Na volledige betaling van het programma (of de eerste betaling van een subscriptie) wordt de Deelnemer toegelaten tot de Diabeteslifestyle Academy opleidingen/groepstrajecten.
De Deelnemer herkent de vooropgestelde agenda. Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots heeft het recht om de inhoud en data ten allen tijde te wijzigen. De Deelnemer heeft bij een wijziging geen recht op vergoeding.
De kwaliteit van het programma/traject zal ten allen tijde gewaarborgd blijven. De Deelnemer geeft Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots toestemming om opnames te maken van de online video sessies. De Deelnemer herkent dat alle inhoud, toegangscodes en alle materialen van dit programma/traject uitsluitend gebruikt mogen worden door de Deelnemer en met niemand anders gedeeld mogen worden, tenzij dit schriftelijk door Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots werd toegelaten. Indien dit recht door de Deelnemer geschaad wordt, zal de toegang tot het programma/groepstraject onmiddellijk ontzegd worden, zonder enige vorm van terugbetaling.

Op alle overeenkomsten tussen Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots en de Deelnemer is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Charlotte Pots Diabeteslifestylecoach
Versie: 8 augustus 2021
Opgemaakt te: Meerbeke

Gratis Diabuddy lifestyle magazine: voor en door diabeten

Maar liefst 55 pagina’s, boordevol waardevolle tips, succesverhalen en inspirerend diabetesnieuws.
Download dit magazine en neem alvast één stap in de juiste richting.