Patricia Vanoutrive, arts, coach en docent in Vives

Patricia schreef:

Charlotte pioniert vanuit de unieke combinatie van ervaringsdeskundige enerzijds en professional anderzijds in het coachen van diabetici en hun naastbetrokkenen, zodat leven mét diabetes niet meer alleen een last maar ook een lust kan worden, zodat de ziekte niet meer hun hele leven bestuurt maar dat zij zelf weer het stuur van hun leven in handen krijgen.

Zij sluit zich hiermee aan bij een nieuwe medische stroming die o.a. uitgedragen wordt
door de Nederlandse verenigingen ‘Arts en leefstijl’ en DAI, groeperingen van artsen die gedreven door nieuw onderzoek de aanpak van diabetes en andere aandoeningen willen verschuiven van focus op medicatie naar focus op voeding, beweging en lifestyle. Medicamenteuze en andere medische
behandeling blijft hierbij belangrijk (en blijft het domein van de arts) maar wordt niet meer als belangrijker gezien dan wat de persoon zelf kan bijdragen aan de aanpak van zijn ziekte en het bevorderen van zijn gezondheid. Ook de invalshoek van de stroming van de Positieve Gezondheid zit helemaal in dezelfde lijn. De Nederlandse arts Machteld Huber introduceerde er het begrip in 2012. In het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.
Dat CM, één van onze grootste Belgische ziekenfondsen, zich achter dit begrip schaart en van hieruit zelfs zijn naam wil veranderen van Ziekenfonds naar Gezondheidsfonds, geeft aan dat de tijd rijp is voor een shift.
Charlotte is helemaal mee in dit verhaal en staat paraat om haar rol hierin op te nemen, naast en liefst zij aan zij met de behandelende artsen, met het empathische hart van de ervaringsdeskundige en met de kennis en het inzicht van de professional!

Patricia Vanoutrive, arts, coach en docent Vives

Leave a reply