Judith van den Reek ” Ik ben niet van suiker”

Deze maand deel ik met jullie de story van Judith van den Reek, ze schreef het boek ‘ik ben niet van suiker’.
Haar verhaal triggerde me enorm omdat ze net als ik, op onderzoek ging naar een positievere nood in haar genezeingsproces …
Ik deel met jullie hier haar verhaal …

“Bijna 40 jaar geleden bleek ik na mijn geboorte diabetes te hebben. Ik ben toen 3 maanden in het ziekenhuis met insuline behandeld. Daarna ‘was het over’ en ik ben er nooit meer op gecontroleerd. Totdat ik op mijn 22e (in maart 2001) een ketoacidose kreeg en de diagnose type 1 diabetes. Vanaf dat moment ben ik insuline gaan spuiten. Ik was snel goed en stabiel ingesteld met weinig insulinebehoefte, maar had wel al na 5 jaar ernstige retinopathie en een vertraagde maaglediging.

Bijna 10 jaar geleden werd ik zwanger van mijn dochter en vanaf dat moment raakte ik compleet ontregeld door overmatig overgeven en ik belandde in een angststoornis en depressie. Uiteindelijk werd Bente met 28 weken geboren. Er volgden drie zware jaren om daar bovenop te komen. Ik probeerde allerlei therapieën en koos uiteindelijk voor een opname bij een Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK). Hier leerde ik om weer de regie over mijn eigen leven te nemen.

Qua gezondheid ging het daarna drie jaar goed, maar in maart 2015 kreeg ik een terugval als gevolg van een buikgriep. Ik besloot om EMDR-therapie te gaan doen om mijn zwangerschap echt te verwerken. Daardoor werd ik getriggerd om mijn diabetesverleden te onderzoeken. Ik heb namelijk altijd al het vermoeden gehad dat er iets niet klopte. Uiteindelijk ontdekte ik door DNA-onderzoek dat ik een zeldzame neonatale vorm heb door genafwijking 6q24, Transiënt Neonatal Diabetes Mellitus genaamd. Na zestien jaar insuline spuiten stapte ik in augustus 2017 over op pillen, wat ten goede is gekomen aan de behandeling van mijn diabetes en mijn kwaliteit van leven fors heeft verbeterd.

Met mijn boek wil ik thema’s als diabetes, onverklaarde klachten, depressie en positieve gezondheid op de agenda zetten. Ik wil laten zien dat je met nog zoveel ellendige dingen geconfronteerd kunt worden in je leven, het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat. Uiteindelijk kan er ook iets positiefs uit voortkomen. Namelijk dat het je rijker maakt als mens en dat aanvaarden van de situatie zoals hij is, je helpt om het beter te laten gaan. Je hebt de sleutel zelf in handen om het tij te keren.

Charlotte en ik delen deze boodschap

Tijdens onze kennismaking kwamen we al snel tot de conclusie dat we dezelfde missie nastreven, namelijk dat we op een bredere en positieve wijze naar gezondheid/diabetes kijken. Dat het niet alleen gaat om de aan- of afwezigheid van een ziekte en de behandeling daarvan, maar dat ook facetten als leefstijl, zingeving, kwaliteit van leven, mindset, etc. een grote rol spelen en dat je daar zelf de regie in hebt. De pijlers uit het Leefstijlplan van Charlotte komen daarmee overeen.

Mensen die bewust kiezen om met hun gezondheid aan de slag te gaan, staan nadien veel beter in hun kracht en voelen zich zoveel rijker in het leven. Niet iedereen durft dit proces aan te gaan.

Daar kan Charlotte een enorme meerwaarde zijn om jullie daarbij te ondersteunen en jullie hierbij op weg te zetten.
Het zou mooi zijn als Charlotte en ik onze krachten kunnen bundelen in de toekomst en elkaar versterken.
Ik zeg: één plus één is drie!”

Leave a reply